รวมสรุปเยียวยๅ เพิ่มล่าสุด

ประเด็นเช็คด่วน! เยียวยๅ ธุรกิจ SMEs 3000 บาท นาน 3 เดือน
มติ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการจ่ายเงิน 3,000 บาทต่อหัว พยุงการจ้างงานนาน 3 เดือน ตามมติของ ศบศ. พร้อมพิจารณาแนวการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

เมื่อ 5 ตุลาคม 2564 เห็นชอบหลักการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

จ่ายเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาทต่อหัวของจำนวนลูกจ้าง ไม่เกิน 200 คน
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน
ตลอดจนสร้างความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจ เป็นเวลานาน 3 เดือน ตามมติของ ศบศ.

ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวง แรงงานประสานกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแนวการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ให้กับผู้ประกอบการในส่วนของรายได้จากเงินอุดหนุนดังกล่าว

พร้อมให้กระทรวงแรงงานจัดทำรายละเอียดข้อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

พิจารณาก่อนเสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

มาตรการเยียวยๅนายจ้างรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

1 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเยียวยานายจ้าง อุดหนุนการจ้างงาน

จะต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม มีการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยไม่เกิน 200 คน

โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในเดือนตุลาคม 2564

และรับเงินอุดหนุนในเดือนที่ 1 – 3 (ตั้งแต่พฤศจิกายน 64 ถึงมกราคม 65)

2 เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุน
-รัฐจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและรักษาการจ้างงานให้แก่นายจ้าง ให้กับลูกจ้างสัญชาติไทย

จำนวนไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน
-เงินอุดหนุนคำนวณตามยอดการจ้างจริงทุกเดือน

โดยพิจารณาจากจำนวนลูกจ้างที่นำส่งเงินสมทบประกันสังคม
-นายจ้างจะต้องรักษาการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างร่วมโครงการ

โดย (หากต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น) ในกรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น

จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริง ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย ณ วันเริ่มโครงการ

ทามไลน์
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 20 ต.ค.-20 พ.ย.64
-ยืนยันเข้าร่วมโครงการ

-เลขบัญชีธนาคาร

-ทราบยอดการจ้างงาน ณ เดือนที่เข้าร่วมโครงการ

จ่ายเงินอุดหนุนวันทำการสุดท้ายของเดือน 30 พ.ย.64-31ม.ค.65
-เดือนที่ 1 วันที่ 30 พ.ย.64

-เดือนที่ 2 วันที่ 30 ธ.ค.64

-เดือนที่ 3 วันที่ 31 ม.ค.65

มาตรการนี้
คาดว่าจะรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 ราย

ที่มีสถานประกอบการ จํานวน 480,122 แห่ง

และจะสามารถรักษาการจ้างงานลูกจ้างได้จำนวน 5,040,176 คน” นายธนกร วังบุญคงชนะ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *