ด่วน “เช็คเงินชราภาพ” ม.33 เกษียณอายุครบ 55 ปี รับบำเหน็จบำนาญผ่านพร้อมเพย์

กรณีเงิน ประกันสังคม ผู้ชราภาพ เพจเฟซบุ๊ค สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ภาพและข้อความว่า ผู้ประกันตน ม.33 ที่เกษียณอายุครบ 55 ปี และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนยื่นเรื่องขอรับเงินกรณีชราภาพ รับเงินสะดวกผ่านพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน

1 ผู้ประกันตนชำระเงินสมทบครบ 180 เดือน จะได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนตลอดชีวิต

2 ชำระเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน จะได้รับเป็นเงินบำเหน็จชราภาพ รับเป็นเงินก้อนครั้งเดียว

3 ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่มีอายุเกิน 55 ปี ซึ่งยังคงมีนายจ้าง ที่ยังคงจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อรับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ดาวน์โหลดแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) ได้ที่ www.sso.go.th

 

บัตรคนจนรายใหม่ – รายเก่า

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 1.

ไปธนาคารที่สะดวก (ธกส.. ออมสิน, กรุงไทย)

ขั้นตอนที่ 2.

ㆍแสดงบัตรประชาชน

ㆍ กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน

ㆍเก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป

ว่างงานหรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี๊ ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน

(เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลากธ.ก.ส..พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี) หรือถ้ามี ทรัพย์สินดังกลาวจะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท

รายได้ต่อครัวเรือนเป็นตัวประกอบการพิจารณา ถ้ามีรถยนต์จะถูกนำมาพิจารณาแต่ถ้ามี 2-3 คันจะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้ามีการถือปัตรเครดิตก็จะถูกนำ มาพิจารณาเช่นกัน

 

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่จะเปิดให้ลงทะเบียนได้แก่

1. ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิเข้ามาลงทะเบียน ซึ่งคาดว่าจะมีกลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรัฐที่ผ่านมาที่ต้องดูแลเป็น พิเศษ

เช่น กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถเข้าร่วมปัตรคนจนใด้อีกกว่า 2 ล้านราย

2.ผู้ที่ด้รับสิทธิเดิมมีจำนวน 13.65 ลำนคน ก็ยังต้องมาลงทะเบียนใหม่ เพราะกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขผู้ ได้รับสิทธิ

ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่นี้ จะช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่าง แท้จริง STARBUCKS’ COLD BREW เข้มข้น กลมกล่อม รื่นรมย์ได้ง่ายๆ ถึงบ้าน แค่สังผ่าน Starbucks” TH App Cold Brew ORDER NOW นายธนกร กล่าวว่ สำหรับมาตรการเยียวยาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ ที่ผ่านมา โครงการเพิ่มกำลิ้งซื้อให้แก่ผู้ มีบัตสวัสติการแห่งรัฐ หรือปัตรคนจน มีผู้ใช้สิทธิสะสม 13.52 ล้นคน ยอดใช้จ่ายสะสม 7,668.6 ลำนบาท และ โครงการเมศลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ มีผู้โช้สิทธิสะสม 1.10 ลำานคน ยอดใช้จ่ายสะสม 524.7 ล้านบาท ขณะนี้ยังไม่เปิดลงทะเบียน รอกำหนดการเปิดลงทะเบิ้ยนจากกระทรวงการคลังอิกครั้งเร็วๆนี้

 

สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนรายเก่า

21 ก.ย. 64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ว่า ครม. อนุมัติงบกลางปี 2564 จำนวน 27,005.66 ล้านบาท สำหรับกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน 4 ประเด็นสำคัญ คือ

1. ขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาวะค่าน้ำค่าไฟให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปอีกจำนวน 12 เดือนตั้งแต่

เดือนตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 วงเงิน 2,018 ล้านบาท ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในส่วนของค่าไฟ 1.9 ล้านครัวเรือน

ค่าน้ำประปา 186,625 ครัวเรือน

2. จัดสวัสดิการแห่งรัฐ แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.56 ล้านคน วงเงิน 18,815 ล้านบาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ค่าก๊าซหุงต้ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเบี้ยความพิการสำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

3. ดำเนินโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่วงเงิน 1,642 ล้านบาท

สำหรับการลงทะเบียนรอบใหม่เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการระบุตัวผู้มีรายได้น้อย

เป็นกลุ่มตกหล่นที่ไม่สามารถเข้าถึงไม่ผ่านคุณสมบัติผู้มีรายได้น้อยในรอบที่แล้ว

 

4. การจัดสรรสวัสดิการให้แก่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ วงเงิน 4,530.66 ล้านบาท

คาดว่าการปรับลงทะเบียนรอบใหม่จะทำให้ผู้มีรายได้น้อยได้เข้าถึงสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มมากขึ้น

และครอบคลุมผู้ตกหล่น และจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ครม. อนุมัติครั้งนี้

สินเชื่อ กสิกร สำหรับผู้ที่ทำงานอิสระ ยืมได้ 50,000 ผ่อน 330 ต่อเดือน

เชื่ออยู่แล้วว่าบางท่านตอนนี้หมุนเงินไม่ทันแน่นอนและบางท่านก็มองหาสินเชื่อดีๆถูกกฎหมายจากทางธนาคารหลักๆซึ่งเพื่อความปลอดภัยของท่าน วันนี้ทางเว็บไซต์จะมานำเสนอสินเชื่อจากทางธนาคารกสิกรเป็นสินเชื่อ xpress Loan

ซึ่งช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนเลยทีเดียวโดยการผ่อนส่งคืนแค่เดือนละ 330 บาทเท่านั้น ซึ่งใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถยื่นกู้สินเชื่อได้รายละไม่เกิน 50,000 บาท

สำหรับจุดเด่นหลักๆของสินเชื่อกสิกรนี้ที่ท่านควรรู้ก็คือ

1 สมัครง่ายเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นเอง

2 เงินเดือนของท่าน แค่มีหรือได้รับเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ก็กูได้โดยที่ไม่ต้องใช้หลักประกันหรือคนค้ำ

3 สามารถใช้จ่ายได้ตาม ที่ท่านต้องการโดยไม่มีข้อแม้และดอกเบี้ยอย่างต่ำเพียงแค่ 1.5 เปอร์เซ็นต์

สรุปจุดเด่นของสินเชื่อแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเงินก้อนไว้ใช้จ่ายหรือไว้ทำ อะไรต่างๆตามใจชอบของท่านและ

 

สำหรับคุณสมบัติ ที่ต้องมีของผู้ที่ ต้องการกู้ยืม

คนไทยสัญชา ติไทยอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีขึ้นไปนะครับ แต่ไม่เกิน 70 ปีที่สำคัญต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 7,500 บาท อายุทำงานที่ทำงานอย่างน้อยก็ต้องมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเข้าทำงานมีเบอร์โทรหรือสถานที่ที่ติดต่อได้ง่าย

สำหรับผู้ที่ทำงานอิสระก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนะครับ   

เพียงแต่ต้องมีรายได้เดือนนึง 2 หมื่นบาทขึ้นไปและอาชีพหรือกิจการของตัวเองที่ทำปัจจุบันต้องไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไปนะครับ

ถ้าใครสนใจลองติดต่อสอบถามหรือสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารกสิกรได้เลยขอบคุณครับ

ที่มา https://www.kasikornbank.com

ลงทะเบียนว่างงาน

เปิด 5 ขั้นตอนลงทะเบียนรับเงินชดเชยว่างงาน 70% สูงสุด 10,500 พร้อมแจงเอกสารที่ต้องแนบ
ฟังคลิ๊ก  https://youtu.be/2efykM14g

ดาวน์โหลดน์เอกสารคลิ๊ก
https://www.sso.go.th/wpr/assets/upload/files_storage/sso_th/9111cb2e1ad138426ea29111a451554d.pdf

อีกประโยชน์หนึ่งของประกันสังคมคือเราสามารถขอเงินชดเชย ถ้าเราว่างงานจากการลาออกหรือถูกเลิกจ้างได้ โดยถ้าคุณจ่าย
สมทบประกันสังคมมาไม่ต่ำกว่า 6 เตือนก็จะสามารถขอเงินชดเชยใด้ ต้องลงทะเบียนว่างงานกับประกันสังคม ภายใน 30
วันหลังจากว่างงาน ถ้าเลยถือว่าเสียสิทธิ์ ดังนั้นเรามาดูกันว่าวิลงทะเบียนว่างงาน กับประกันสังคมออนไลน์เพื่อขอคืนเงิน
ประกันสังคมกรณีออกจากงาน ทำอย่างไรบ้าง อย่างละเอียดเลย

ㆍว่างงานจากถูกเถิกจ้าง

ㆍ ได้ 70% ของคำจ่าง ไม่เกิน 200 วัน ต่อปี เช่น เงินเดือน 10,000 คิดเป็น 7,000/เดือน

ㆍ ลงทะเบียนกับ กรมการจัดหางาน

ㆍว่างงานจากถาออก หรือสั้นสุดสัญญาจ้าง

ㆍได้ 45% ของคำาจ้าง ไม่เกิน 90 วัน ต่อปี

ㆍเช่น เงินเดือนเฉลีย 10,000 บาท ก็จะได้รับเดือนละ 4,500 บาท x 3

ㆍ ลงทะเบียนกับ กรมการจัดหางาน

ㆍเหตุสดวิสัยโควิด ได้ 50% ของค่าจ๋าง ไม่เกิน 90 วัน ลงทะเบียนโดยกรอก สปส 2-01/7 ส่งให้นายจ้างนำส่งออนไลน์

ㆍ ทุกกรณี คุ้มครองต่อเนื่อง ลาออกจากงานประกันสังคม คุ้มครองต่ออีก 6 เดือน (เจ็บป่วย คลอดบตร ทพพลภาพ เสีย ชีวิต)

กรณีลาออก/เลิกจ้าง

1. ลงทะเบียนออนไลน์ ในการขอคืนเงินประกันสังคม (เงินชดเชย) สามารถลงทะเยนว่างงานออนไลน์ก่อน แล้วค่อยยื่นเอกสารว่างงานประกันสังคม

อย่าลืมว่าต้องทำภายใน 30 วัน!

โดยทำได้ตังนี้ 1 เข้าไปที่เว็บกรมการจัดหางาน https://empui.doe.go.th/auth/index

โดยสามารถทำขึ้นทำเบียนได้ทั้งจาก คอมพิวเตอร์และมีอถือ

เปิดรายละเอียด หลังครม. อนุมัติ เงินเยียวยารอบใหม่ 9,000 บ. นาน 3 เดือน เช็กด่วน

เปิดลง ทะเบียนรับ เงินเยีย วยา SMEs 3,000 บาท ตามที่ ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. (5 ตุลาคม 2564) เห็นชอบหลักการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับ การจ้างงานในธุ กิจ SMEs (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) จ่ายเงินเยียวยา จำนวน 3,000 บาท

ต่อหัวของจำนวนลูกจ้าง ไม่เกิน 200 คน สูงสุดไม่เกิน 6 แสนบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาการจ้างงาน เป็นเวลานาน 3 เดือน ตามมติของ ศบศ.

ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน ตามมติของ ศบศ. พร้อมพิจารณาแนวการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับผู้ประกอบการในส่วนของรายได้จากเงินอุดหนุนดังกล่าว

โดยรายละเอียดสำคัญของโครงการ เงินเยียวยา SMEs ดังนี้

– ผู้ประกอบการธุรกิจSMEs ที่เข้าร่วมโครงการเยียวยานายจ้าง อุดหนุนการจ้างงานจะต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบ- ประกันสังคม มีการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยจำนวนไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

– รัฐจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและรักษาการจ้างงานให้แก่นายจ้าง ให้กับลูกจ้างสัญชาติไทย

– พิจารณาจากจำนวนลูกจ้างที่นำส่งเงินสมทบประกันสังคม

– นายจ้างจะต้องรักษาการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างร่วมโครงการ

– หากไม่สามารถรักษาระดับการจ้างงานได้ตามที่กำหมด จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น

– กรณีนายจ้างมีการจ้างงาน เพิ่มขึ้ นจากยอดการจ้างงาน ณ วันเริ่มโครงการ จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริง โดยนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ

ไทม์ไลน์โครงการ เงินเยียวยา SMEs

– ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ วันที่ 20 ต.ค.-20 พ.ย.64

ยืนยันเข้า ร่วมโครงการ

ใส่ข้ อมูลเลขบัญชีธนาคาร

ทราบยอดการจ้างงาน ณ เดือนที่เข้าร่วมโครงการ

– ระยะเวลาการโอนเงินเยียวยา

เดือน ที่ 1  วันที่ 30 พ.ย.64

เดือน ที่ 2 วันที่ 30 ธ.ค.64

เดือนที่ 3 วันที่ 31 ม.ค.65

เดือนตุลาคม 2564 จะเปิดให้เจ้าของธุรกิจเอสเอ็มอีมาลงทะเบียน เพื่อขอรับการเยียวยาก่อน

เดือนพฤศจิกายน 2564 เริ่ม จ่ายเงินเยียวยาให้แก่เจ้าของธุรกิจเอสเอ็มอี ต่อเนื่องไปอีก 3 เดือน หรือประมาณช่วง

เดือนมกราคม 2565 จะเป็นช่วงสิ้นสุดการจ่ายเงินเยียวยา

อย่างไ  รก็ตาม คาดว่า จะรักษาระดับการจ้า งง านลูกจ้างสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 ราย ที่มีสถานประกอบการ จํานวน 480,122 แห่ง และจะสามารถรักษาการจ้างงานลูกจ้างได้จำนวน 5,040,176 คน

MyMo เวอร์ชั่นใหม่ เปิดยืม 50,000 ทุกอาชีพ

สภาวะความซบเซาของเศรษฐกิจในปัจจุบัน อันเป็นผลเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบ และสร้างความเสียหายไปทุกภาคส่วน กิจกรรมทางสังคมหยุดชะงัก พนักงาน ลูกจ้างทั้งหลายต้องหยุดงาน ถูกลดเงินเดือน หรือแย่ที่สุด คือต้องออกจากงาน ได้รับความเดือดร้อนกันไปทุกกลุ่มอาชีพ ด้วยความที่รายได้ที่มีลดน้อยลง แต่ภาระค่าใช้จ่ายยังคงเดิม หรืออาจจะเพิ่มขึ้น จึงทำให้ความต้องการกู้ยืมเงินของคนไทยนั้นเพิ่มสูงมากขึ้นไปด้วย ทางรัฐบาลจึงได้อนุมัติให้กระทรวงการคลัง และสถาบันการเงินออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาโควิด ด้วยการปล่อยสินเชื่อไม่ต้องมีคนค้ำ 2564 ให้กับคนไทยทุก ๆ คนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้น ในวันนี้เราจึงจะมาพูดถึงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ สินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2564 สินเชื่อไม่มีหลักประกันจากธนาคารออมสิน หนึ่งในสถาบันการของรัฐ ที่ใคร ๆ ก็สามารถสมัครได้

 

ใคร ๆ ก็กู้ได้ สมัครสินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2564

ภายหลังจากการประชุมของทางคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีคำสั่งให้ทางกระทรวงการคลัง และสถาบันการเงิน ดำเนินการออกมาตรการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ ด้วยการเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2564 อย่างสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ขึ้นมา

 • วงเงินสูงสุด 50,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 3 ปี
 • ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

เนื่องจากความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เป็นอีกหนึ่งในข้อจำกัดของคนไทยหลาย ๆ คน ด้วยเหตุนี้ ธนาคารออมสินจึงได้ปล่อยสินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2564 อย่าง “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้า แม่ค้า และผู้ที่มีรายได้ประจำ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อดี ๆ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนไทยทุก ๆ คน โดยสามารถลงทะเบียนสมัครออมสินปล่อยสินเชื่อ 50,000 ปี 64 นี้ได้ที่แอปพลิเคชัน MyMo ของธนาคาร

 

สะดวก ง่ายดาย ลงทะเบียนสินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2564 ผ่าน MyMo

ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ไม่ว่าจะทำงาน ประกอบอาชีพใด ต่างก็ได้รับความเดือดร้อนกันไปอย่างถ้วนหน้า ซึ่งเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้ว ว่าถ้าหากเศรษฐกิจไม่ดี การจ้างงานก็ย่อมได้รับผลกระทบไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ธนาคารออมสินจึงได้ดำเนินการปล่อย “สินเชื่อฉุกเฉิน” สินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2564 เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามนโยบายของภาครัฐ

 • วงเงินสูงสุด 10,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน
 • ผ่อนชำระนานสุดสุด 2 ปี
 • ปลอดชำระเงินงวดใน 6 งวดแรก
 • ไม่มีต้องมีหลักประกัน

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10,000 ปี 64 สินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยต่ำ ที่ปล่อยกู้ให้กับบรรดาผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า แม่ค้า ที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท โดยเปิดให้ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2564 ผ่านทาง MyMo ของธนาคาร

 

ออมสินปล่อยกู้ 20,000 บาท ให้กับผู้กู้เก่าที่มีประวัติการชำระหนี้ดี

หลังจากที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2564 อย่างสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ที่ให้กู้วงเงินรายละ 50,000 บาท เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา พบว่ามีประชาชนให้ความสนใจ ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากใน pantip และทำการสมัครสินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2564 นี้กันเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดนี้ ธนาคารออมสิน ได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ในการสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากนี้ขึ้นมาใหม่เป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้ที่เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉิน สามารถยื่นขอกู้สินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2564 ได้อีกครั้ง

 • วงเงินสูงสุดรายละ 20,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 3 ปี
 • ไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ 20,000 บาท สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ให้กับผู้ที่เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งธนาคารจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้กับผู้กู้ที่มีประวัติการผ่อนชำระดีในช่วงที่ผ่านมา และไม่เคยมีประวัติหนี้เสียมาก่อน โดยสามารถสินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2564 นี้ ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

 

สินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2564 ทั้งหมดที่เราได้นำมาเสนอในวันนี้ ล้วนเป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ตามนโนบายของรัฐบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีเงินที่เพียงพอพอต่อการใช้จ่ายสำหรับการดำรงชีวิต และประกอบอาชีพ

ทะเบียนสินเชื่อออมสินล่าสุดปี64 www.gsb.or.th อย่างไร

สินเชื่อออมสินล่าสุดปี64 แนะนำดูวิธีในเว็บเรา คือวิธีทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินในเว็บ www.gsb.or.th แบบการลงทะเบียนออมสิน 10,000/30, 000/50,000 บาท

วิธีตรวจสอบเช็คออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ล่าสุด

อ่านดูวิธีในเว็บเรา แล้วได้เช็คออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ล่าสุด

ลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ล่าสุดวันนี้อย่างๆง

ตรวจรีวิววิธีการลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ล่าสุด วันนี้โดยแอพ Mymo และเว็บ www.gsb.or.th

สมัครกับ www.gsb.or.th สินเชื่อออมสิน30000 ได้ไหม

คุณได้สมัครสินเชื่อออมสิน30000 ผ่าน www.gsb.or.th ดูวิธีในเว็บเรา

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ปี 64 หมดเขต วันไหน

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ปี 64 จะหมดเขตเมื่อวันที่จะถึงวงเงินรวมทั้งสิน 10,000 ล้านบาท

สรุป ประกันสังคม 29 จังหวัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.) เห็นชอบหลักการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจเอสเอ็มอี

รัฐจ่ายเงินอุดหนุนในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนนามมาตรา 33 สัญชาติไทยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 200 คน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.) ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมเห็นชอบหลักการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจเอสเอ็มอี เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มธุรกิจ โดยรัฐบาล ยืนยันว่า จะหาทางการรักษาการจ้างงานและมาตรการการจ้างงานใหม่ เพื่อแก้ปัญหาการว่างงาน ทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรม และยังไม่มีการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้าประเทศ ขณะเดียวกัน ก็ต้องการเห็นคนไทยมีงานทำ โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมที่ทันสมัย เพื่อรักษาระดับการจ้างงานให้ธุรกิจเอกชนด้วย

ทั้งนี้ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดโครงการนี้ โดยระบุว่า รัฐจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและรักษาการจ้างงานผ่านนายจ้างเพื่อรักษาการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนนามมาตรา 33 สัญชาติไทยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 200 คน

เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยเงินอุดหนุนจะคำนวณตามยอดการจ้างงานจริงของทุกเดือน

พิจารณาจากจำนวณลูกจ้างที่นำส่งเงินสมทบประกันสังคมจากระบบประกันสังคม โดยจะจ่ายเงินอุดหนุนทุก วันทำการสุดท้ายของเดือน

แต่มีเงื่อนไขว่า นายจ้างจะต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 95% ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ

และหากนายจ้างไม่สามารถรักษาระดับการจ้างงานให้ไม่ต่ำ 95% ได้จะไม่ได้รับเงิน อุดหนุนในเดือนนั้น ขณะเดียวกัน กรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันเริ่มโครงการ จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริง โดยนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ พร้อมกันนี้ยังมีการติดตามและตรวจสอบการจ้างงานอย่างต่อเนื่องด้วย

ทั้งนี้มีเป้าหมายโครงการเพื่อรักษาระดับ 3 การจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยในธุรกิจเอสเอ็มอี ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 ราย ที่มีสถานประกอบการจำนวน 480,122 แห่ง และจะสามารถรักษาการจ้างงานลูกจ้างได้จำนวน 5,040,176 คน

 

รวมสรุปเยียวยๅ เพิ่มล่าสุด

ประเด็นเช็คด่วน! เยียวยๅ ธุรกิจ SMEs 3000 บาท นาน 3 เดือน
มติ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการจ่ายเงิน 3,000 บาทต่อหัว พยุงการจ้างงานนาน 3 เดือน ตามมติของ ศบศ. พร้อมพิจารณาแนวการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

เมื่อ 5 ตุลาคม 2564 เห็นชอบหลักการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

จ่ายเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาทต่อหัวของจำนวนลูกจ้าง ไม่เกิน 200 คน
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน
ตลอดจนสร้างความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจ เป็นเวลานาน 3 เดือน ตามมติของ ศบศ.

ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวง แรงงานประสานกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแนวการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ให้กับผู้ประกอบการในส่วนของรายได้จากเงินอุดหนุนดังกล่าว

พร้อมให้กระทรวงแรงงานจัดทำรายละเอียดข้อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

พิจารณาก่อนเสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

มาตรการเยียวยๅนายจ้างรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

1 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเยียวยานายจ้าง อุดหนุนการจ้างงาน

จะต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม มีการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยไม่เกิน 200 คน

โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในเดือนตุลาคม 2564

และรับเงินอุดหนุนในเดือนที่ 1 – 3 (ตั้งแต่พฤศจิกายน 64 ถึงมกราคม 65)

2 เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุน
-รัฐจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและรักษาการจ้างงานให้แก่นายจ้าง ให้กับลูกจ้างสัญชาติไทย

จำนวนไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน
-เงินอุดหนุนคำนวณตามยอดการจ้างจริงทุกเดือน

โดยพิจารณาจากจำนวนลูกจ้างที่นำส่งเงินสมทบประกันสังคม
-นายจ้างจะต้องรักษาการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างร่วมโครงการ

โดย (หากต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น) ในกรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น

จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริง ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย ณ วันเริ่มโครงการ

ทามไลน์
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 20 ต.ค.-20 พ.ย.64
-ยืนยันเข้าร่วมโครงการ

-เลขบัญชีธนาคาร

-ทราบยอดการจ้างงาน ณ เดือนที่เข้าร่วมโครงการ

จ่ายเงินอุดหนุนวันทำการสุดท้ายของเดือน 30 พ.ย.64-31ม.ค.65
-เดือนที่ 1 วันที่ 30 พ.ย.64

-เดือนที่ 2 วันที่ 30 ธ.ค.64

-เดือนที่ 3 วันที่ 31 ม.ค.65

มาตรการนี้
คาดว่าจะรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 ราย

ที่มีสถานประกอบการ จํานวน 480,122 แห่ง

และจะสามารถรักษาการจ้างงานลูกจ้างได้จำนวน 5,040,176 คน” นายธนกร วังบุญคงชนะ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

 

สาวใจกว้าง กระชับความสัมพันธ์ ด้วยการแบ่ง สามี ให้ แม่ และ น้องสาว

จากผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่ง ได้แบ่งปันเรื่องราวชวนอึ้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับสามีว่า เธอนั้นปล่อยให้สามีไปมีความสัมพันธ์กับแม่และน้องสาวของเธอ พร้อมกับบอกว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันยอดเยี่ยมมากอีกด้วย

สามีกับแม่มาดี้กล่าวว่า เธอและแม่ค่อนข้างเปิดกว้างเรื่องนี้อย่างมาก ดังนั้นการมีอะไรกับผู้ชายคนเดียวกัน ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับพวกเธอ ยามที่เธอไม่มีอารมณ์ สามีสามารถไปมีความสัมพันธ์กับแม่ของเธอได้

ไม่เพียงเท่านั้น เธอได้แบ่งสามีให้กับน้องสาวของเธอด้วย โดยกล่าวว่า คุณอยากรู้มั้ยว่าฉันจะทำให้สามีมีความสุขได้อย่างไร ฉันยอมให้เขา นอน กับน้องสาวของฉัน

โดยความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้กลายเป็นไวรัล จนเกิดข้อถกเถียงกันอย่างดุเดือด บางคนมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แปลกและเข้าใจยาก แต่บางคนก็มองว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะมันเป็นชีวิตของพวกเธอ ดังนั้นเรื่องนี้จะถูกหรือผิดขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคน

 

ขอบคุณที่มา thesun, TikTok

ผู้ปกครองเฮ อนุมัติให้เงินนักเรียนกลุ่มนี้อีก 2,000 ทั่วประเทศ

วันนี้ 5 ต.ค.64 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

เมื่อวันที่ 5 ต.ค.ว่า ครม.อนุมัติกรอบวงเงิน 1,320 ล้านบาท แก่อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)

เพื่อใช้ในโคnรงการให้ควnามช่วยเหลื บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ของ cv-19

 

สำหรับการช่วยเหลือเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 660,318 คน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 18,540 แห่ง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

ทั้งนี้ จะจ่ายเป็นเงินเยียวยาลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด-19 รายละ 2,000 บาทต่อคน

โดยจะช่วยบรรเทาภาระและผลกระทบทางด้านค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทางด้านรายได้อันเนื่องมาจากสถานการณ์cv-19

 

 

ใครเดื อดร้ อนกู้เลย ออมสินให้กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้ า

 

ธนาคารออมสิน ได้ปล่อยสินเชื่อ ภายใต้ชื่อว่า ธนาคารออมสินสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิดสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 

รายละเอียดสินเชื่อ

ให้กู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ดังนี้

1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

กรณีหน่วยงานทำข้อตกลงกับธนาคาร (ส่วนกลาง) ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 40 เท่า ของเงินเดือนผู้กู้ แต่ไม่เกินรายละ 3,000,000 บาท

กรณีหน่วยงานทั่วไป ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 30 เท่า ของเงินเดือนผู้กู้ แต่ไม่เกินรายละ 3,000,000 บาท

2. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ให้กู้ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท โดยให้กู้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 90 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร หรือไม่เกิน ร้อยละ 85 ของราคาประเมินห้องชุด ทั้งนี้ กรณีใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ดิน และไม่เกิน 3,000,000 บาท

ให้สามารถกู้ตาม 1. และ 2. รวมกันได้ ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท

ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน : ให้กู้ได้ไม่เกิน 15 ปี โดยนับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา

กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน : ให้กู้ได้ไม่เกิน 20 ปี โดยนับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา ยกเว้น กรณีใช้ที่ดินเป็นหลักประกันให้กู้ได้ไม่เกิน 15 ปี

คุณสมบัติ

 • เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

หลักประกัน

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • ต้องเป็นบุคลากรตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติผู้กู้
 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • ทำงานมาแล้วครบ 3 ปี หรือในกรณีที่ทำงานไม่ครบ 3 ปี ต้องใช้ผู้ค้ำประกันที่ทำงานมาแล้วครบ 1 ปี จำนวน 2 คน แทน

 

กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน กรณีใช้หลักประกัน ให้ใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด อย่างหนึ่งอย่างใด โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • เป็นของผู้กู้และ/หรือของบุคคลอื่น
 • ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็นและมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก

ทั้งนี้ กรณีเป็นการไถ่ถอนและชำระหนี้เดิมที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ต้องนำหลักทรัพย์ที่ไถ่ถอนมาเป็นหลักประกันในการกู้ครั้งนี้ด้วย โดยผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงินสามารถพิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนหลักประกันที่มีหลายแปลงให้เหมาะสมกับจำนวนเงินกู้ได้